#بازیکناتحادوضعیت
1 azgill heroes+azerbaycan تسخیر
2 wiz khalifa top player تسخیر
3 جنگ افروز763 رستاخیز تسخیر
4 جنگ افروز763 رستاخیز تسخیر
5 شب برهنه top player تسخیر
6 شب برهنه top player تسخیر
7 جنگ افروز763 رستاخیز تسخیر
8 شب برهنه top player تسخیر
9 جنگ افروز763 رستاخیز تسخیر
10 rezak46 رستاخیز تسخیر
11 hojjat313mry top player تسخیر
12 شتر مرغ555 رستاخیز تسخیر
13 brave hero رستاخیز محافظت
14 ایران زمین 2018 top player محافظت
15 4:20 ایـــرانــــــــ محافظت
16 wiz khalifa top player محافظت
17 جنگ افروز763 رستاخیز محافظت
18 brave hero رستاخیز محافظت
19 شب برهنه top player محافظت
20 استـــاد بـــزرگــــ top player محافظت
21 کریم نامسلمون top player محافظت
22 max-theme top player محافظت
23 جنگ افروز763 رستاخیز محافظت
24 سوار مرگ73 رستاخیز محافظت
#بازیکناتحاد
1 farzad4508 ایـــرانــــــــ
2 allvadder_wotan ایـــرانــــــــ
3 farzad4508 ایـــرانــــــــ
4 کـلانتر heroes+azerbaycan
5 melina0077 heroes+azerbaycan
6 allvadder_wotan ایـــرانــــــــ
7 max-theme top player
8 کـلانتر heroes+azerbaycan
9 allvadder_wotan ایـــرانــــــــ
10 allvadder_wotan ایـــرانــــــــ
11 farzad4508 ایـــرانــــــــ
12 کـلانتر heroes+azerbaycan
13 hojjat313mry top player
14 rezak46 رستاخیز
15 hojjat313mry top player
16 rezak46 رستاخیز
17 hojjat313mry top player
18 iragsarlak heroes+azerbaycan
19 max-theme top player
20 rezak46 رستاخیز
21 rezak46 رستاخیز
22 جنگ افروز763 رستاخیز
23 جنگ افروز763 رستاخیز
24 max-theme top player
25 max-theme top player
26 rezak46 رستاخیز
27 rezak46 رستاخیز
28 سوار مرگ73 رستاخیز
29 سوار مرگ73 رستاخیز
30 andromedaaa heroes+azerbaycan
31 کـلانتر heroes+azerbaycan
32 andromedaaa heroes+azerbaycan
33 کـلانتر heroes+azerbaycan
34 سوار مرگ73 رستاخیز
35 hasan.mafi .....
36 fill ایـــرانــــــــ
37 hojjat313mry top player
38 allvadder_wotan ایـــرانــــــــ
39 allvadder_wotan ایـــرانــــــــ
40 کـلانتر heroes+azerbaycan
41 lordanton ragnarök
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین استـــاد بـــزرگــــ
مهاجمین .شـــمــــال زاڪــــــون.
مهاجمین ایران...
مهاجمین 4:20
مهاجمین bermuda~~
مهاجمین roteyl
مهاجمین child of devil
مهاجمین برره18
@مدافعین
مهاجمین mahdi1415
مهاجمین ali45024
مهاجمین xx.king_amin.xx
مهاجمین jadoogar3
مهاجمین hojjat313mry
مهاجمین elnaziiiiiiiiiiiiiiiiiii
مهاجمین ایران...
مهاجمین dragmannt
مهاجمین sattar*khan
@غارت کنندگان
مهاجمین استـــاد بـــزرگــــ
مهاجمین 4:20
مهاجمین .شـــمــــال زاڪــــــون.
مهاجمین wiz khalifa
مهاجمین hojjat313mry
مهاجمین h i t m a n
مهاجمین ashkbooos
مهاجمین ایران زمین 2018
مهاجمین کوروش0013بزرگ
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین استـــاد بـــزرگــــ
مهاجمین ایران زمین 2018
مهاجمین pourya006
مهاجمین 4:20
مهاجمین wiz khalifa
مهاجمین allvadder_wotan
مهاجمین javad.hercol
مهاجمین ســــــــــردار جـــــــــنگــــ
مهاجمین child of devil

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 استـــاد بـــزرگــــ 7530583
2 شب برهنه 6518069
3 همینطوری 6181355
4 ایران زمین 2018 5617815
5 کریم نامسلمون 5398013
6 peykan57 4941851
7 ســــــــــردار جـــــــــنگــــ 4730832
8 farzad4508 4644551
9 hojjat313mry 4329879
10 allvadder_wotan 4132136

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 allvadder_wotan 18068989
2 اصغر قاتل 8471990
3 ســــــــــردار جـــــــــنگــــ 4926787
4 ali 67 2028417
5 کریم نامسلمون 1876245
6 استـــاد بـــزرگــــ 1494515
7 ایران زمین 2018 1360990
8 مدافعان 1299316
9 hasan.mafi 1042384
10 شب برهنه 938116

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 ایران زمین 2018 53905970420
2 کریم نامسلمون 51032641241
3 hojjat313mry 43276115935
4 ســــــــــردار جـــــــــنگــــ 33740074077
5 allvadder_wotan 32674688042
6 4:20 26484171668
7 استـــاد بـــزرگــــ 26050229661
8 brave hero 24166719261
9 farzad4508 17518041414
10 اصغر قاتل 14243214982

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 ایران زمین 2018 57105
2 hojjat313mry 44518
3 allvadder_wotan 42583
4 brave hero 36614
5 farzad4508 34292
6 4:20 32653
7 ســــــــــردار جـــــــــنگــــ 30960
8 حمزه44 29878
9 nily 27603
10 کریم نامسلمون 26610

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 top player 35633373
2 ایـــرانــــــــ 33129140
3 heroes+azerbaycan 21125276
4 آذربـایـجـانــــــ 10224403
5 ragnarök 5170331
6 مــــــــــوز 4256308
7 گلادیاتور جنگ 3878790
8 رستاخیز 3625841
9 defend 2133098
10 کمانداران 1796145

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 ایـــرانــــــــ 17449556
2 ragnarök 16764083
3 top player 6598929
4 heroes+azerbaycan 5045273
5 گلادیاتور جنگ 2255475
6 آذربـایـجـانــــــ 1421460
7 ir 918494
8 رفاقت بی پایان 659113
9 کمانداران 468785
10 ۩ ۩ ۩ وحشـت ۩ ۩ ۩ 245281

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 top player 183024227628
2 ایـــرانــــــــ 165687250791
3 heroes+azerbaycan 59520592758
4 رستاخیز 29139761052
5 ragnarök 19825853404
6 آذربـایـجـانــــــ 18919056348
7 گلادیاتور جنگ 6299359391
8 مــــــــــوز 4562521723
9 ir 4213917884
10 آذربـایـجـانــــــ2 1983950204

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 heroes+azerbaycan 666379
2 ایـــرانــــــــ 420488
3 top player 306948
4 رستاخیز 112034
5 مــــــــــوز 63841
6 گلادیاتور جنگ 47647
7 ۩ ۩ ۩ وحشـت ۩ ۩ ۩ 46104
8 آذربـایـجـانــــــ 26322
9 ragnarök 22294
10 کمانداران 21607

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 3930

بازیکنان فعال : 859

بازیکنان آنلاین : 20

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2143 % 55
نجار 328 % 8
منجم 576 % 15
صنعتگر 571 % 15
معمار 312 % 8